5 05, 2017

Kilometrówka formularz

By |2017-05-19T11:21:45+02:005 maja, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, Kilometrówka|Możliwość komentowania Kilometrówka formularz została wyłączona

W jakich okolicznościach kilometrówka musi być prowadzona? Zmiany w ustawie o VAT, wchodzące w życie od 1 kwietnia 2014, nakładają taki obowiązek na przedsiębiorców. Ewidencja dotyczy tylko samochodów używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Jeśli w firmie znajduje się kilka samochodów kilometrówka musi być prowadzona dla każdego z nich osobno. Nowe przepisy pozwalają przedsiębiorcy odliczać 100% VAT na zakup i koszty eksploatacyjne samochodu. Aby skorzystać z tej możliwości niezbędne jest jednak spełnienie czterech warunków. Po pierwsze dla każdego samochodu przedsiębiorca musi prowadzić osobną kilometrówkę. Po drugie: konieczne jest złożenie w urzędzie VAT 26 (informacja o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej). Po trzecie przedsiębiorca musi korzystać z samochodu tylko do czynności [...]

4 05, 2017

VAT 26 informacja o firmowych pojazdach samochodowych

By |2017-05-19T11:22:39+02:004 maja, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, Odliczenia VAT, VAT-26|Możliwość komentowania VAT 26 informacja o firmowych pojazdach samochodowych została wyłączona

Zmiany prawne od 01.04.2014 roku Od 1 kwietnia 2014 każdy przedsiębiorca używający pojazdy o masie nieprzekraczającej 3,5 tony wyłącznie do celów gospodarczych musi złożyć do urzędu skarbowego informację VAT-26. Jest to niezbędne, aby odzyskać cały VAT zawarty w fakturach związanych z eksploatacją jak również z zakupem samochodów wykorzystywanych w firmie. Wzór informacji VAT-26 określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej" (Dz.U. 2014 poz. 371)  można znaleźć tutaj Co zawiera informacja VAT 26? Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (podstawa prawna  Art. 86a ust 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 [...]

3 05, 2017

ABC nowych zasad odliczania podatku VAT od samochodów

By |2017-05-19T11:11:55+02:003 maja, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, Odliczenia VAT, VAT-26, Zmiany w ustawie|Możliwość komentowania ABC nowych zasad odliczania podatku VAT od samochodów została wyłączona

Z początkiem kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja prawa podatkowego oznaczająca prawdziwą rewolucję w regułach odliczania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) związanego z wydatkami na samochody. Całkowicie zmienia ona obowiązujące dotąd zasady, i to generalnie na niekorzyść przedsiębiorców. Dotychczasowe szerokie możliwości uzyskiwania odliczeń VAT-u na samochody zostały bowiem ograniczone i poddane ściślejszej kontroli. Nowelizacja ma pierwotne źródło w konieczności dostosowania polskich przepisów do europejskiego prawodawstwa i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Zmiany mają dość szeroki zakres, wynikają nie tylko z modyfikacji samej Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT), ale też wprowadzenia kilku rozporządzeń wykonawczych. Omówienie ich w całości i ze wszystkimi szczegółami pochłonęłoby kilkadziesiąt stron i przekraczałoby skromne ramy [...]

2 05, 2017

Kara za niezłożenie formularza VAT-26

By |2017-05-19T10:46:17+02:002 maja, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, VAT-26|Możliwość komentowania Kara za niezłożenie formularza VAT-26 została wyłączona

Ustawodawca zmieniając od 1 kwietnia 2014 r. regulacje ustawy o VAT dotyczące odliczania podatku naliczonego od wydatków na nabycie i użytkowanie pojazdów samochodowych, wprowadził także przepisy karne do ustawy Kodeks karny skarbowy. (dalej k.k.s) W znowelizowanym Kodeksie określono nowe czyny zabronione, które mogą zostać popełnione w związku z niezłożeniem informacji VAT-26, czy też złożeniem jej z podaniem nieprawdziwych danych (art. 56a k.k.s.). Podatnik, który ma zamiar wykorzystywać pojazd samochodowy wyłącznie do celów działalności gospodarczej i korzystać jednocześnie z pełnego odliczenia VAT, jest zobowiązany w określonych terminach złożyć organowi podatkowemu informację o sposobie wykorzystywania pojazdu (VAT-26). Takie same obowiązki ciążą na podatniku w sytuacji, w której zmieni się sposób wykorzystania jego środka transportu – np. podatnik będzie wykorzystywał go także do [...]

1 05, 2017

Zmiany w ustawie o VAT

By |2017-05-19T10:22:16+02:001 maja, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, VAT-26|Możliwość komentowania Zmiany w ustawie o VAT została wyłączona

Od 01 kwietnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312). Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku od kosztów związanych z używaniem samochodu do celów działalności gospodarczej. Informacja VAT 26 Podstawową zmianą jest konieczność zgłoszenia pojazdu służącego nam wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Zgłoszenia dokonujemy na formularzu VAT 26. Informacja musi zostać złożona przez podatników w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem samochodowym we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym. Złożenie w urzędzie skarbowym informacji VAT 26 jest podstawowym warunkiem odliczania 100% podatku od kosztów używania samochodu. Jakich pojazdów [...]