Kilometrówka formularz

W jakich okolicznościach kilometrówka musi być prowadzona?

Zmiany w ustawie o VAT, wchodzące w życie od 1 kwietnia 2014, nakładają taki obowiązek na przedsiębiorców. Ewidencja dotyczy tylko samochodów używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Jeśli w firmie znajduje się kilka samochodów kilometrówka musi być prowadzona dla każdego z nich osobno. Nowe przepisy pozwalają przedsiębiorcy odliczać 100% VAT na zakup i koszty eksploatacyjne samochodu. Aby skorzystać z tej możliwości niezbędne jest jednak spełnienie czterech warunków. Po pierwsze dla każdego samochodu przedsiębiorca musi prowadzić osobną kilometrówkę. Po drugie: konieczne jest złożenie w urzędzie VAT 26 (informacja o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej). Po trzecie przedsiębiorca musi korzystać z samochodu tylko do czynności opodatkowanych i posiadać dokument, który potwierdza wydatek, np. fakturę VAT.

Jak wygląda nowy formularz kilometrówki?

Kilometrówka, czyli ewidencji przebiegu pojazdu, zawiera numer rejestracyjny oraz dane osoby kierującej pojazdem. Formularz Poza liczbą porządkową składa się z 7 kolumn, przy czym wszystkie muszą zostać wypełnione każdorazowo kiedy samochód jest używany. W kolejnych kolumnach formularza należy wpisać kolejno informacje takie jak:

  • Data
  • Cel wyjazdu
  • Skąd
  • Dokąd
  • Przejechana liczba kilometrów
  • Stan licznika
  • Podpis
Skąd można pobrać formularz „Kilometrówka 2014”?

Proszę jednak pamiętać, że „ręczne” prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jest bardzo czasochłonne. Niektóre kolumny jak np. „przejechana liczba kilometrów” lub „stan licznika” nie tylko wymagają sprawdzenia, ale również łatwo w nich o pomyłkę.

By |2017-05-19T11:21:45+02:005 maja, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, Kilometrówka|Możliwość komentowania Kilometrówka formularz została wyłączona