2 05, 2017

Kara za niezłożenie formularza VAT-26

By |2017-05-19T10:46:17+00:00Maj 2nd, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, VAT-26|0 komentarzy

Ustawodawca zmieniając od 1 kwietnia 2014 r. regulacje ustawy o VAT dotyczące odliczania podatku naliczonego od wydatków na nabycie i użytkowanie pojazdów samochodowych, wprowadził także przepisy karne do ustawy Kodeks karny skarbowy. (dalej k.k.s) W znowelizowanym Kodeksie określono nowe czyny zabronione, które mogą zostać popełnione w związku z niezłożeniem informacji VAT-26, czy też złożeniem jej z podaniem nieprawdziwych danych (art. 56a k.k.s.). Podatnik, który ma zamiar wykorzystywać pojazd samochodowy wyłącznie do celów działalności gospodarczej i korzystać jednocześnie z pełnego odliczenia VAT, jest zobowiązany w określonych terminach złożyć organowi podatkowemu informację o sposobie wykorzystywania pojazdu (VAT-26). Takie same obowiązki ciążą na podatniku w sytuacji, w której zmieni się sposób wykorzystania jego środka transportu – np. podatnik będzie wykorzystywał go także do [...]