3 05, 2017

ABC nowych zasad odliczania podatku VAT od samochodów

By |2017-05-19T11:11:55+00:00Maj 3rd, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, Odliczenia VAT, VAT-26, Zmiany w ustawie|0 komentarzy

Z początkiem kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja prawa podatkowego oznaczająca prawdziwą rewolucję w regułach odliczania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) związanego z wydatkami na samochody. Całkowicie zmienia ona obowiązujące dotąd zasady, i to generalnie na niekorzyść przedsiębiorców. Dotychczasowe szerokie możliwości uzyskiwania odliczeń VAT-u na samochody zostały bowiem ograniczone i poddane ściślejszej kontroli. Nowelizacja ma pierwotne źródło w konieczności dostosowania polskich przepisów do europejskiego prawodawstwa i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Zmiany mają dość szeroki zakres, wynikają nie tylko z modyfikacji samej Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT), ale też wprowadzenia kilku rozporządzeń wykonawczych. Omówienie ich w całości i ze wszystkimi szczegółami pochłonęłoby kilkadziesiąt stron i przekraczałoby skromne ramy [...]

1 05, 2017

Zmiany w ustawie o VAT

By |2017-05-19T10:22:16+00:00Maj 1st, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, VAT-26|0 komentarzy

Od 01 kwietnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312). Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku od kosztów związanych z używaniem samochodu do celów działalności gospodarczej. Informacja VAT 26 Podstawową zmianą jest konieczność zgłoszenia pojazdu służącego nam wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Zgłoszenia dokonujemy na formularzu VAT 26. Informacja musi zostać złożona przez podatników w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem samochodowym we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym. Złożenie w urzędzie skarbowym informacji VAT 26 jest podstawowym warunkiem odliczania 100% podatku od kosztów używania samochodu. Jakich pojazdów [...]